Україна захищає світ
00
00
00

Що ми робимо

Розвідувальні органи України:

  • здійснюють добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам у встановленому Законом України “Про розвідку” порядку;
  • проводять заходи з метою сприяння реалізації національних інтересів України, забезпечення безпеки та участі у формуванні та реалізації державної політики у визначених законом сферах, посилення обороноздатності держави, економічного та науково-технічного розвитку;
  • виявляють і визначають ступінь зовнішніх загроз національній безпеці України, у тому числі у кіберпросторі, життю, здоров’ю її громадян та об’єктам державної власності за межами України, організовують і проводять спеціальні (активні) заходи щодо таких загроз і з протидії іншій діяльності, що становить зовнішню загрозу національній безпеці України;
  • беруть участь у боротьбі з тероризмом, протидії розвідувально-підривній діяльності проти України, транснаціональній організованій злочинності та іншій злочинній діяльності, що становлять зовнішню загрозу національній безпеці України;
  • здійснюють співробітництво з компетентними органами іноземних держав, міжнародними організаціями;
  • здійснюють інші визначені законом функції з метою забезпечення національної безпеки України.

 

Основними завданнями розвідки є:

  • своєчасне забезпечення споживачів розвідувальною інформацією;
  • сприяння реалізації національних інтересів України;
  • протидія зовнішнім загрозам національній безпеці України у визначених законом сферах.

 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України здійснює розвідувальну діяльність у воєнній сфері, сферах оборони, військового будівництва, військово-технічній та кібербезпеки.

ГУР МО України є головним органом управління в системі воєнної розвідки і в межах повноважень у визначеному Законом України “Про розвідку” та актами Президента України порядку  координує діяльність суб’єктів воєнної розвідки та залучає інші визначені суб’єкти, а в особливий період – інші складові сил оборони до виконання покладених на розвідувальний орган завдань.

Розвідувальний орган Міністерства оборони України у межах компетенції також може залучати до виконання розвідувальних завдань інших суб’єктів розвідувального співтовариства.