Україна захищає світ
00
00
00

Звернення громадян

Порядок подання звернення.

Якщо Ви бажаєте отримати офіційну відповідь на Ваше звернення, Ви маєте надіслати листа у письмовій формі на адресу м. Київ, 04176.

Відповідно до статті 1 Закону України “Про звернення громадян”:

1. Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

2. Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної безпеки мають право подавати звернення, які не стосуються їх службової діяльності.

3. Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Відповідно до статті 5 Закону України “Про звернення громадян”, у зверненні має бути зазначено:

  • назва організації, до якої звертається заявник;
  • прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання (адреса для листування), громадянина;
  • суть порушеного питання;
  • зауваження, пропозиції чи скарги, прохання або вимоги.

Письмове звернення (зразок звернення) має бути підписано заявником із зазначенням дати. У разі недотримання цих вимог звернення розгляду не підлягає.

Електронне звернення надсилається на адресу: [email protected]

До звернення бажано додати наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також копії інших документів, необхідних для розгляду порушеного питання.

Відповідно до Закону України від 2 липня 2015 року № 577-VIII “Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного звернення та електронної петиції” з 28 жовтня 2015 року “письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Особистий прийом громадян

Особистий прийом військовослужбовців, членів їхніх сімей, працівників Збройних Сил України, а також інших громадян України (далі – громадян) проводиться начальником ГУР МО України, згідно з вимогами Конституції України, Закону України № 393/96-ВР “Про звернення громадян”, Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24.03.1999 № 551-XIV, Указу Президента України № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, наказу Міністра оборони України від 03.12.2005 № 722 “Про затвердження Інструкції про організацію розгляду звернень та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України” (зі змінами).

Запис на особистий прийом до начальника ГУР МО України здійснюється згідно з поданими громадянами зверненнями відповідними посадовими особами ГУР МО України.

Запис на прийом до начальника ГУР МО України закінчується не пізніше ніж за 10 днів до календарної дати прийому.

Телефони для довідок з питань запису на особистий прийом (у робочі дні з 9.00 до 12.00 та з 15.00 до 17.00): +380(44) 428 6274

Довідкова інформація

Офіційні документи:

ЗАКОН УКРАЇНИ № 393/96-ВР “Про звернення громадян”

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 348 “Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації”

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 858 “Про затвердження Класифікатора звернень громадян”