Україна захищає світ
00
00
00

Нормативно-правова база діяльності

Конституція України

Закони України

“Про розвідку” від 17 вересня 2020 року № 912-IX;

“Про оборону України” від 06 грудня 1991 року № ХІІ;

“Про Збройні Сили України” від 06 грудня 1991 року № 1934-ХІІ;

“Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави” від 19 червня 2003 року № 975-ІV;

“Про основи національної безпеки України” від 19 червня 2003 року № 964-ІV;

“Про міжнародні договори України” від 29 червня 2004 року № 1906-IV;

“Про боротьбу з тероризмом” від 20 березня 2003 року № 638-IV.

Укази Президента України

“Про додаткові заходи щодо дальшої демократизації суспільства та посилення цивільного контролю за діяльністю правоохоронних та розвідувальних органів України” від 18 лютого 2004 року № 206/2004;

“Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України" від 15 вересня 2015 року №555/2015;

“Про додержання прав людини під час проведення оперативно-технічних заходів” від 7 листопада 2005 року № 1556/2005;

“Про забезпечення здійснення контролю за діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань” від 13 серпня 2010 року № 815/2010;

“Про посилення контролю за діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань” від 14 лютого 2015 року № 84/2015.

“Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 року “Про нову редакцію Стратегії національної безпеки України” від 8 червня 2012 року
№ 389/2012;

“Про Міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю” від 5 березня 2007 року № 180/2007;

“Про деякі питання здійснення керівництва у сферах національної безпеки і оборони” від 4 червня 2008 року № 516/2008;

“Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України” від 10 грудня 2008 року № 1153/2008;

“Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки” від 1 лютого 2012 року № 45/2012;

“Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2012 року “Про Концепцію реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року” від 29 грудня 2012 року № 772/2012.