Повідомлення

Засновано Фонд Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді

7 листопада 2018 року
Відповідний указ Глава держави підписав 6 листопада ц. р.
Засновано Фонд Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді

Фонд Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді засновано з метою надання підтримки молоді для продовження навчання за програмами підготовки магістрів, докторів філософії та докторів наук у провідних вітчизняних закладах вищої освіти та наукових установах і за кордоном, стажування в провідних іноземних закладах вищої освіти та наукових установах, участі в міжнародних науково-практичних семінарах і конференціях, а також з метою залучення науково-педагогічних і наукових працівників іноземних закладів вищої освіти та наукових установ, відомих громадських діячів для участі в науково-педагогічній і науковій роботі у закладах вищої освіти, наукових установах України.