Повідомлення

Уряд затвердив Воєнно-медичну доктрину України

1 листопада 2018 року
Воєнно-медична доктрина – це сукупність поглядів, науково обґрунтованих принципів, єдиних вимог щодо організації медичного забезпечення військових формувань України
Уряд затвердив Воєнно-медичну доктрину України

З прийняттям Воєнно-медичної доктрини будуть запроваджені єдині підходи до організації надання медичної допомоги військовослужбовцям, їх лікування та реабілітації. Доктрина стане основою для впорядкування відомчих керівних документів щодо медичного забезпечення, сприятиме поліпшенню матеріально-технічного оснащення військово-медичних служб, створить передумови для подальшого розвитку системи військової охорони здоров’я та формування єдиного медичного простору.

Крім того, буде забезпечено впровадження міжнародних стандартів, принципів та політики медичного забезпечення військ НАТО шляхом врахування їхніх вимог у національному законодавстві з питань охорони здоров’я військовослужбовців.