Україна захищає світ
00
00
00

Повідомлення

Триває відбір кандидатів до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів

18 січня 2020 року
Відбір проводиться з 2 січня по 1 квітня ц. р.

Навчання у вищих військових навчальних закладах (далі – ВВНЗ), військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів (далі – ВНП ВНЗ) та військових коледжах сержантського складу ВВНЗ дає можливість:

здобути вищу освіту за рахунок видатків державного бюджету;

одержати гарантоване працевлаштування (проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України);

повний термін навчання зарахувати як термін проходження строкової військової служби.

У процесі навчання курсанти щомісячно одержують грошове забезпечення та безкоштовно забезпечуються:

гуртожитком;

триразовим харчуванням;

обмундируванням та речовим майном.

До ВВНЗ та ВНП ВНЗ приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників та за результатами проходження психологічного обстеження з урахуванням оцінки рівня фізичної підготовленості та медичного огляду.

Триває відбір кандидатів до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів

Кандидатами також можуть бути:

особи з числа цивільної молоді віком від 17 до 30 років і ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання;

військовослужбовці, резервісти та військовозобов’язані віком до 30 років, які мають повну середню освіту та не мають військових звань офіцерського складу, у разі зарахування їх на перший та наступні курси навчання;

особи жіночої статі (приймаються на навчання за переліком спеціальностей, за якими жінки можуть проходити підготовку для проходження військової служби на посадах офіцерського складу, відповідно до граничних показників прийому на навчання до ВВНЗ та ВНП ВНЗ на напрями (спеціальності) підготовки, які щорічно затверджуються Міністром оборони України).