Україна захищає світ
00
00
00

Повідомлення

Щодо Державної програми розвитку ЗС України на період до 2020 року

31 березня 2017 року
За повідомленням Управління зв’язків з громадськістю ЗС України
Щодо Державної програми розвитку ЗС України на період до 2020 року

Державна програма розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року затверджена 22 березня ц. р. Указом Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України № 73/2017.

Програма розроблена на виконання вимог рішень РНБО України – “Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України” та “Про Стратегічний оборонний бюлетень України” та є завершальним циклом оборонного планування, що надає реальне підґрунтя для розвитку Збройних Сил України.

Державна програма розроблена Міністерством оборони України та Генеральним штабом ЗС України із залученням потужного досвідченого колективу іноземних радників та вітчизняних експертів, представників Проектного офісу реформ Міністерства оборони України, Ради волонтерів та Комітету реформ Міністерства оборони України та ЗС України.

Метою розвитку Збройних Сил України є набуття ними спроможностей для ефективного реагування на загрози національній безпеці України у воєнній сфері та у сфері оборони, захисту суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України, а також досягнення євроатлантичних стандартів та критеріїв, необхідних для набуття Україною членства в НАТО.

Досягнення визначеної мети здійснюється шляхом імплементації розроблених на підставі Стратегічного оборонного бюлетеня України таких стратегічних цілей розвитку Збройних Сил України:

перша – розвиток системи управління ЗС України на основі прийнятих у НАТО принципів і стандартів;

друга – удосконалення системи оборонного планування, запровадження в Міністерстві оборони України та ЗС України прозорого та ефективного управління ресурсами з використанням сучасних євроатлантичних підходів;

третя – набуття спроможностей ЗС України для гарантованої відсічі збройній агресії, оборони держави та участі в підтриманні миру і міжнародної безпеки;

четверта – створення єдиної системи логістики та удосконалення системи медичного забезпечення ЗС України відповідно до стандартів НАТО;

п’ята – професіоналізація ЗС України та створення необхідного військового резерву.

Визначені стратегічні та оперативні цілі, завдання і заходи розвитку Збройних Сил України збалансовані з необхідними для їх реалізації видатками з урахуванням економічних можливостей держави.