ЗМІ про нас

Що гарантує держава демобілізованим

25 вересня 2015 року / Центральний друкований орган Міністерства оборони України “Народна Армія” № 80 (5415)
Триває звільнення в запас військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації рік тому. На допомогу цим бійцям редакція газети “Народна армія” надає інформацію щодо порядку проведення демобілізації та їхніх соціальних прав та гарантій

Порядок проведення демобілізації

Що гарантує держава демобілізованим

Після видання наказу командира (начальника) військової частини про звільнення військовослужбовець повинен здати посаду, про що видається наказ по стройовій частині. Потім проводиться розрахунок та вилучення зі списків особового складу військової частини наказом по стройовій частині. Після цього його направляють на військовий облік до районного (міського) військового комісаріату за вибраним місцем проживання. В разі неможливості виключення зі списків особового складу військової частини з об’єктивних причин: перебування на лікуванні у закладах охорони здоров’я, у полоні тощо — виключають після повернення з лікування, полону тощо.

Військовослужбовцю видається на руки припис, у якому вказується найменування військового комісаріату, дата прибуття та вихідний номер відправлення особової справи.

Військовослужбовцям, які брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, згідно з постановою КМУ від 20 серпня 2014 року № 413 (зі змінами) надається статус учасника бойових дій. Для цього командир військової частини у місячний строк після завершення особами виконання завдань АТО подає на розгляд комісії Міністерства оборони України з питань визначення учасників бойових дій такі документи: оригінал довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України; витяги із наказів по стройовій частині про вибуття (прибуття) до військової частини після виконання завдань антитерористичної операції; витяги із наказів по стройовій частині першого заступника керівника Антитерористичного центру (командира сектору) про прибуття для виконання завдань антитерористичної операції та вибуття до місця постійної дислокації; копії посвідчень про відрядження (в разі їх наявності); копії документів про отримання поранень (в разі їх наявності); інформацію про осіб, яким надається статус учасника бойових дій; згоду на збір та обробку персональних даних; копію першої сторінки паспорта громадянина України.

Звільнені учасники антитерористичної операції, які не отримали статус учасника бойових дій за час військової служби, документи подають особисто через комісії обласних військових комісаріатів та міського військового комісаріату міста Києва.

Зауважимо, що особи, звільнені з військової служби, зобов’язані у п’ятиденний строк прибути до районних (міських) військових комісаріатів для взяття на військовий облік за місцем проживання.

Якщо військовослужбовець, призваний по мобілізації на особливий період, виявить бажання укласти контракт на подальше проходження військової служби у ЗС України, він отримає одноразову грошову допомогу:

1) особи рядового складу – вісім мінімальних заробітних плат;

2) особи сержантського та старшинського складу – дев’ять мінімальних заробітних плат;

3) особи офіцерського складу – десять мінімальних заробітних плат.

 

Речовий інвентар підлягає здачі

Що гарантує держава демобілізованим

Звільнення військовослужбовців, призваних за мобілізацією, здійснюється у тій формі одягу (за сезоном), що перебувала в його особистому користуванні. Під час звільнення військовослужбовець зобов’язаний здати інвентарні предмети речового майна: флягу, казанок, плащ-намет, засоби індивідуального захисту (шолом, бронежилет), мішок спальний, каремат, рушники, постільні предмети тощо.

У разі втрати військовослужбовцем речового майна призначається службове розслідування, за результатами якого приймається рішення щодо подальшого його списання. Коли втрата майна сталася з вини військовослужбовця і не була пов’язана із виконанням бойового завдання, його вартість відшкодовується винними особами.

У разі втрати речового майна в результаті бойових дій військовослужбовець доповідає командиру підрозділу, згодом за результатами службового розслідування приймається рішення щодо списання речового майна з обліку частини за рахунок держави.

Що гарантує держава демобілізованим

За втрачене майно з вини військовослужбовця він несе матеріальну відповідальність з урахуванням кратності. Так, за втрату вогнепальної та холодної зброї, боєприпасів, засобів бронезахисту – у 10-кратному розмірі; за загублене льотно-технічне обмундирування та інвентарні речі відшкодовуватиме у 5-кратному розмірі, а за втрату, приміром, приладу нічного бачення – у 3-кратному.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. No 1444 “Про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил та інших формувань у мирний час” військовослужбовці, призвані за мобілізацією, не мають права на отримання грошової компенсації за недоотримане за рік служби обмундирування.

 

Що виплачують при звільненні

Що гарантує держава демобілізованим

Військовослужбовцям, які підлягають звільненню, здійснюється виплата одноразової грошової допомоги при звільненні, в порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 р. №460, в розмірі 4 відсотків місячного грошового забезпечення, на яке має право військовослужбовець на день виключення зі списків військової частини, за кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25 відсотків місячного грошового забезпечення (без урахування винагороди за участь в АТО).

У разі звільнення військовослужбовців з військової служби за службовою невідповідністю, у зв’язку з позбавленням військового звання, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, допомога не виплачується.

 

Порядок оформлення пільги на житлово-комунальні послуги

Що гарантує держава демобілізованим

Перш за все необхідно звернутися до органу соціального захисту за місцем проживання для включення до реєстру пільговиків. При собі необхідно мати:

– копію посвідчення учасника бойових дій;

– копію паспорта;

– довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, довідки про склад сім’ї з ЖЕО та копії свідоцтв про народження неповнолітніх дітей.

За необхідності отримати довідку-дозвіл про оформлення пільги за фактичним місцем проживання.

Потім потрібно звернутися до постачальника відповідних послуг із заявою про оформлення пільги, квитанціями про сплату за послуги, показаннями лічильника та довідкою-дозволом про оформлення пільги.

 

Як військовослужбовцю отримати у власність земельну ділянку?

Що гарантує держава демобілізованим

Першочергове право на відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва й городництва мають (п. 14 ст. 12, п. 18 ст. 13 та п. 15 ст. 15 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”): учасники бойових дій; учасники війни; інваліди війни; сім’ї загиблих військовослужбовців.

Право на одержання земельної ділянки для будівництва житлового будинку в населених пунктах, обраних ними для проживання, мають (п. 6 ст. 12 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”):

– військовослужбовці, котрі мають вислугу на військовій службі не менше 17 років та потребують поліпшення житлових умов;

– батьки та члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або зникли безвісти під час проходження військової служби;

– звільнені з військової служби особи, які стали інвалідами під час проходження військової служби.

Для формування списків та заявок на отримання земельних ділянок з державної або комунальної власності військовослужбовцям, військовозобов’язаним особам, резервістам, учасникам антитерористичної операції або їхнім родичам необхідно звернутися із відповідною заявою до Управління Держземагентства у відповідній області, місті, районі, сільській раді, де вони проживають, або на особисту “гарячу” лінію Голови агентства за номером 0–800–301–071.

 

Соціальні гарантії учасників АТО

–Бійцям зберігається заробітна плата на колишньому місці роботи

– Переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування в разі ліквідації підприємства, установи, організації

– 75-відсоткова знижка на квартплату та вартість комунальних послуг

Бійці із зони АТО мають право

– на призначення дострокової пенсії військовослужбовців за віком для чоловіків з 55 років, жінок – з 50 років

– Безплатний проїзд усіма видами міського транспорту, безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автотранспортом

– Щорічна разова грошова допомога

– Діти загиблих військовослужбовців поза конкурсом приймаються до ВНЗ та навчаються безкоштовно

– Членам сімей померлих військовослужбовців виплачується пенсія у розмірі 70 відсотків від грошового забезпечення на одного непрацездатного члена сім’ї (90 відсотків – на двох та більше) загиблого

– Мають право на безкоштовну медичну допомогу у військово-медичних закладах, безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування

 

Збереження робочого місця

За мобілізованим зберігається місце роботи на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації з дня його призову. Якщо керівники підприємства в цей період звільняють з роботи громадянина, що призваний на військову службу за мобілізацією, військовозобов’язаному рекомендується звернутися до органів прокуратури із відповідною заявою, додавши документи, які підтверджують, що ви призвані до лав Збройних Сил України за мобілізацією.