Інформація про бюджет

Інформація про бюджет за бюджетними програмами
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
на 2021 рік

(тис. грн.)
Код програмної
класифікації видатків
та кредитування державного
бюджету
Код функціональної
класифікації видатків
та кредитування бюджету
Найменування згідно
з програмною класифікацією
видатків та кредитування
бюджету 
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
Всього видатки
споживання
з них: видатки
розвитку
Всього видатки
споживання
з них: видатки
розвитку
оплата 
праці
комунальні
послуги та 
нергоносії
оплата
праці
комунальні
послуги та
енергоносії
5961010 0260 Розвідувальна діяльність
у сфері оборони
3 871 449,3 2 705 225,3 1 846 399,5 45 000,3 1 166 224,0 10 368,9 10 185,1 1 768,2 7 606,5 183,8 3 881 818,2
5961040 1060 Будівництво (придбання) житла
для військовослужбовців ГУР МО України
110 000,0       110 000,0 375,0       375,0 110 375,0
5961070 1060 Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення фонду службового житла у ГУР МО України" 17 000,0       17 000,0           17 000,0
  ВСЬОГО:   3 998 449,3 2 705 225,3 1 846 399,5 45 000,3 1 293 224,0 10 743,9 10 185,1 1 768,2 7 606,5 558,8 4 009 193,2