Україна захищає світ
00
00
00

Інформація про бюджет

Інформація про бюджет головного розпорядника коштів державного бюджету за кодом відомчої класифікації видатків 596 “Головне управління розвідки Міністерства оборони України” за 2020 рік

Головним розпорядником коштів державного бюджету за кодом відомчої класифікації видатків 596 є Головне управління розвідки Міністерства оборони України (далі - ГУР МО України).

ГУР МО України є розвідувальним органом Міністерства оборони України, діяльність якого регламентується Законом України “Про розвідувальні органи України” від 22 березня 2001 року № 2331-ІІІ до 24 жовтня 2020 року, а з 24 жовтня 2020 року - Законом України “Про розвідку” від 17 вересня 2020 року № 912-XІ.

Головною метою діяльності ГУР МО України є: здійснення розвідувальної діяльності в інтересах забезпечення національної безпеки України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності, визначення рівня воєнної загрози, забезпечення оборони та інтересів держави у встановлених законами сферах.

Цілями державної політики, на досягнення яких спрямовані бюджетні програми КПКВ 5961010 “Розвідувальна діяльність у сфері оборони”, КПКВ 5961040 “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України” та КПКВ 5961070 “Реалізація державного інвестиційного проекту “Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України” Головного управління розвідки Міністерства оборони України”, є:

  • забезпечення підтримки національних інтересів і державної політики України у воєнній, воєнно-політичній, воєнно-технічній, воєнно-економічній, інформаційній та екологічних сферах, зокрема поглиблення діалогу і співробітництва між Україною та державами-членами Європейського Союзу в сфері зовнішньої та безпекової політики;
  • розвиток розвідувальних спроможностей воєнної розвідки України з урахуванням вимог Національної розвідувальної програми та військових критеріїв членства України в НАТО;
  • професіоналізація та належне кадрове забезпечення ГУР МО України, підвищення престижу та мотивації до військової служби, реалізація соціальних гарантій співробітників розвідувального органу та членів їхніх сімей.

Загальна сума видатків, затверджена у кошторисі ГУР МО України на 2020 рік (з урахуванням змін), становить 3 709 444,7 тис. грн (загальний фонд – 3 565 896,4 тис. грн, спеціальний фонд – 153 548,3 тис. грн).

З метою досягнення запланованої мети здійснені видатки на загальну суму 3 707 623,9 тис. грн, або 99,95 % від затверджених (загальний фонд – 3 565 708,6 тис. грн, або 100 %; спеціальний фонд – 151 907,0 тис. грн, або 98,9%).

За рахунок виділених у 2020 році бюджетних асигнувань за бюджетними програмами КПКВ 5961010, 5961040 та 5961070 головні показники діяльності та пріоритетні завдання, визначені для ГУР МО України, в цілому виконані. Основна мета бюджетних програм досягнута.

Інформація про бюджет за бюджетними програмами
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
за 2020 рік

(тис. грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
план на
2020 рік з урахуванням внесених змін
касове виконання
за 2020 рік
план на
2020 рік з урахуванням внесених змін
касове виконання
за 2020 рік
план на
2020 рік з урахуванням внесених змін
касове виконання
за 2020 рік
Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету:
в т. ч.
3 565 896,4 3 565 708,6 153 548,3 151 907,0 3 709 444,7 3 707 623,9
в т. ч. за бюджетними програмами
5961010 0260 Розвідувальна діяльність у сфері оборони 3 445 896,4 3 445 716,9 150 545,2 149 451,3 3 596 441,6 3 595 168,2
5961040 1060 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України 110 000,0 110 000,0 3 003,1 2 455,7 113 003,1 112 455,7
5961070 1060 Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України" 10 000,0 9 991,7 10 000,0 9 991,7