Україна захищає світ
00
00
00

Інформація про бюджет

Інформація про бюджет головного розпорядника коштів державного бюджету за кодом відомчої класифікації видатків 596 "Головне управління розвідки Міністерства оборони України" за 2019 рік

Головним розпорядником коштів державного бюджету за кодом відомчої класифікації видатків 596 є Головне управління розвідки Міністерства оборони України (далі - ГУР МО України).

ГУР МО України є розвідувальним органом Міністерства оборони України, діяльність якого регламентується Законом України “Про розвідувальні органи України” від 22 березня 2001 року № 2331-ІІІ.

Головною метою діяльності ГУР МО України є: здійснення розвідувальної діяльності в інтересах забезпечення національної безпеки України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності, визначення рівня воєнної загрози, забезпечення оборони та інтересів держави у сферах: воєнній, воєнно-політичній, воєнно-технічній, воєнно-економічній, інформаційній та екологічній.

Завданнями, на виконання яких спрямовані бюджетні програми 5961010 “Розвідувальна діяльність у сфері оборони”, 5961040 “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України” та 5961070 “Реалізація державного інвестиційного проекту “Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України” Головного управління розвідки Міністерства оборони України” є:

забезпечення підтримки національних інтересів і державної політики України у воєнній, воєнно-політичній, воєнно-технічній, воєнно-економічній, інформаційній та екологічних сферах, зокрема поглибленого діалогу і співробітництва між Україною та державами-членами Європейського Союзу в сфері зовнішньої та безпекової політики;

створення оптимальної системи воєнної розвідки України з урахуванням вимог Національної розвідувальної програми та досвіду, набутого у ході антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил із відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей;

оснащення новітніми зразками озброєння, військової та спеціальної техніки, пріоритетне забезпечення високотехнічними засобами розвідки;

посилення та збереження кадрового потенціалу ГУР МО України, підвищення престижу та мотивації до військової служби шляхом, забезпечення соціального і правового захисту співробітників розвідувального органу та членів їх сімей.

Загальна сума видатків, затверджена у кошторисі ГУР МО України на 2019 рік (з урахуванням змін), становить 3 119 083,4 тис. грн (загальний фонд – 2 902 574,1 тис. грн, спеціальний фонд – 216 509,3 тис. грн).

З метою досягнення запланованої мети здійснені видатки на загальну суму 3 116 609,4 тис. грн, або 99,9 % від затверджених (загальний фонд – 2 902 508,3 тис. грн, або 100 %; спеціальний фонд – 214 101,1 тис. грн,
або 98,9 %).

За рахунок виділених у 2019 році бюджетних асигнувань за бюджетними програмами 5961010, 5961040 та 5961070 головні показники діяльності та пріоритетні завдання, визначені для ГУР МО України, в цілому виконані. Основна мета бюджетних програм досягнута.  

Інформація про бюджет за бюджетними програмами
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
за 2019 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації
видатків та
кредитування
бюджету 
Код функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету 
Найменування згідно з програмною
класифікацією видатків
та кредитування бюджету 
Загальний фонд  Спеціальний фонд  Разом 
план на
2019 рік з
урахуванням
внесених
змін 
касове
виконання
за 2019
рік 
план на
2019 рік з
урахуванням
внесених
змін  
касове
виконання
за 2019
рік 
план на
2019 рік з
урахуванням
внесених
змін 
касове
виконання
за 2019
рік  
Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету:
в т. ч. 
2 902 574,1 2 902 508,3 216 509,3 214 101,1 3 119 083,4 3 116 609,4
в т. ч. за бюджетними програмами             
5961010 0260 Розвідувальна діяльність у сфері оборони 2 782 574,1 2 782 523,1 213 014,9 210 680,7 2 995 589,0 2 993 203,8
5961040 1060 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України 100 000,0 100 000,0 3 494,4 3 420,4 103 494,4 103 420,4
5961070 1060 Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України" 20 000,0 19 985,2 0,0 0,0 20 000,0 19 985,2