Україна захищає світ
00
00
00

Інформація про бюджет
головного розпорядника коштів державного бюджету за кодом відомчої класифікації видатків 596 “Головне управління розвідки Міністерства оборони України” за 2018 рік

Головним розпорядником коштів державного бюджету за кодом відомчої класифікації видатків 596 є Головне управління розвідки Міністерства оборони України (далі - ГУР МО України).

ГУР МО України є розвідувальним органом Міністерства оборони України, діяльність якого регламентується Законом України “Про розвідувальні органи України” від 22 березня 2001 року № 2331-ІІІ.

Головною метою діяльності ГУР МО України є: здійснення розвідувальної діяльності в інтересах забезпечення національної безпеки України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності, визначення рівня воєнної загрози, забезпечення оборони та інтересів держави у сферах: воєнній, воєнно-політичній, воєнно-технічній, воєнно-економічній, інформаційній та екологічній.

Завданнями, на виконання яких спрямовані бюджетні програми 5961010 “Розвідувальна діяльність у сфері оборони” та 5961040 “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України”, є:

  • забезпечення підтримки національних інтересів і державної політики України у воєнній, воєнно-політичній, воєнно-технічній, воєнно-економічній, інформаційній та екологічних сферах, зокрема поглибленого діалогу і співробітництва між Україною та державами-членами Європейського Союзу в сфері зовнішньої та безпекової політики;
  • створення оптимальної системи воєнної розвідки України з урахуванням вимог Національної розвідувальної програми та досвіду, набутого у ході антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил із відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей;
  • оснащення новітніми зразками озброєння, військової та спеціальної техніки, пріоритетне забезпечення високотехнічними засобами розвідки;
  • посилення та збереження кадрового потенціалу ГУР МО України, підвищення престижу та мотивації до військової служби шляхом, забезпечення соціального і правового захисту співробітників розвідувального органу та членів їх сімей.

Загальна сума видатків, затверджена у кошторисі ГУР МО України на 2018 рік (з урахуванням змін), становить 2 604 377,4 тис. грн (загальний фонд – 2 520 381,3 тис. грн, спеціальний фонд – 83 996,1 тис. грн).

З метою досягнення запланованої мети здійснені видатки на загальну суму 2 603 373,9 тис. грн, або 99,9 % від затверджених (загальний фонд – 2 520 353,6 тис. грн, або 100 %; спеціальний фонд – 83 020,3 тис. грн, або 98,9 %).

За рахунок виділених у 2018 році бюджетних асигнувань за бюджетними програмами 5961010, 5961040 головні показники діяльності та пріоритетні завдання, визначені для ГУР МО України, в цілому виконані. Основна мета бюджетних програм досягнута.

Інформація про бюджет за бюджетними програмами
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
за 2018 рік

(тис. грн.)
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
 
Код
функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
 
Найменування
згідно з
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
бюджету
 
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
 
план на
2018 рік з
урахуванням
внесених
змін
касове
виконання
за 2018рік
план на
2018 рік з
урахуванням
внесених
змін
касове
виконання
за 2018рік
план на
2018 рік з
урахуванням
внесених
змін
касове
виконання
за 2018рік
Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету:
в т. ч. 
2 520 381,3 2 520 353,6 83 996,1 83 020,3 2 604 377,4 2 603 373,9
в т. ч. за бюджетними програмами             
5961010 0260 Розвідувальна діяльність у сфері оборони 2 420 381,3 2 420 353,6 83 867,4 82 895,5 2 504 248,7 2 503 249,1
5961040 1060 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України 100 000,0 100 000,0 128,7 124,8 100 128,7 100 124,8